Voting
Як Вам новий сайт?
Total 34 common:people_all_forms
Новини

ChatGPT зруйнує чи відновить стосунки між лікарем і пацієнтом?
Tue, 09 May 2023 06:41:34
«Падаючі зірки» очікуються сьогодні ввечері, коли Земля зіткнеться із залишками комети Галлея 3313 років тому
Fri, 05 May 2023 11:41:07
Трейлер «Дюни: Частина 2» обіцяє фільм, навіть кращий за книгу
Thu, 04 May 2023 10:21:34
Чи є ШІ кнопкою стирання історії?
Thu, 04 May 2023 10:14:56
Економісти кажуть, що зростання імміграції зменшить інфляцію
Thu, 04 May 2023 10:02:54
Official name:
Комунальний заклад "Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" №6
EI type:
General education institution
Locality:
с. Блиставиця
Address:
07835, Київська область, Бучанський район, с.Блиставиця, вул. Соборна, 27
phone number:
(045)7739242 (Приймальна)
E-mail:
blistavicya69@ukr.net

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗАКЛАДУ : 

ЩОЧЕТВЕРГА З 09.00 ДО 15.00

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ

  • Практичний психолог Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів» №2 Семеняка Людмила Іванівна 093-67-37-277
  • Завідувач центру психологічної служби м. Буча Лисенко Неля Дмитрівна 063-581-64-24
  • Методист з охорони дитинства Денисова Надія Валентинівна 050-303-8765
  • Національна «гаряча лінія» з питань запобігання насильства в сім’ї, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0-800-500-335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або 386 (безкоштовно з мобільних телефонів)
  • Національна «гаряча лінія» з питань захисту прав дітей 0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або 116111(з мобільного)
  • Національна «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми 0-800-505-501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або 527 (з мобільного)
  • Гаряча лінія з профілактики суїцидів 7333
  • Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в якому можна отримати консультації юриста і психолога (за адресою: вул. Довженка, 2) 458-27-67
  • Служба у справах дітей та сім’ї Бучанської міської ради (04597) 48-3-12
  • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради (04597) 48-3-07

До відома жителів населених пунктів с. Блиставиця,
Бучанської міської територіальної громади!

Інформаційне повідомлення
про проведення громадського обговорення трансформації закладів загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади на 2023-2024 роки
 
І. Найменування організатора громадського обговорення - Бучанська міська рада.

ІІ. Нормативне забезпечення:
Конституція України
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Бюджетний кодекс України
Стаття 1032. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
Стаття 26.  Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту. Підпункт 2. Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних закладах освіти, створення необхідних умов для виховання дітей та молоді, розвитку їхніх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації…
Закон України «Про освіту»:
Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти. Абзац перший частини першої: для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.
Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти. Частина 2. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа): приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом
Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де вказано, що міські, сільські і селищні ради засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів.
Закон України «Про повну загальну середню освіту»:
Стаття 32. 1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).
Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.
Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.
Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.
Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:
функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);
функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;
забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;
створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;
підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;
забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;
забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні;
забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України;
відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.
Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу.
З метою задоволення духовних потреб громадян приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності.
Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.
2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.
Реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загальної середньої освіти допускаються лише після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
3. Заклади загальної середньої освіти можуть бути передані засновниками у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.
Стаття 35.
Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:
початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.
Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.
Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.
За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про повну загальну середню освіту»:
«5-1. Рекомендувати засновникам закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, до 1 вересня 2027 року привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом, врахувавши строки набрання чинності окремими положеннями цього Закону, визначеними пунктом 1 цього розділу.
5-2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київській та Севастопольській міським радам до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог цього Закону до ліцеїв, щодо безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання.
5-3. Засновникам ліцеїв до 1 вересня 2027 року забезпечити з урахуванням вимог законодавства виконання затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами планів, передбачених пунктом 5-2 цього розділу, шляхом утворення та забезпечення ліцеїв належною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі Інтернет, відібрати на конкурсних засадах педагогічних працівників, провести конкурс відповідно до вимог цього Закону на посаду керівника закладу освіти та вжити інших необхідних дій, визначених відповідними планами та законодавством».

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення:
Обговорення проєкту рішення Бучанської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування комунальних закладів загальної середньої освіти Бучанської міської ради» та роз’яснення законних підстав щодо формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади на 2023-2024 роки, що забезпечить як територіальну доступність початкової та/або базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.
Трансформація  покликана   вирішити важливі соціально-освітні завдання:
– створення  ефективної мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням територіальних особливостей та демографічної ситуації;
– здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства;
– прогнозування підвищення якості освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти;
– сприяння покращенню доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання;
– забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учнів, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, обдарованої молоді;
– забезпечення концентрації й ефективного використання матеріальних, кадрових та фінансових ресурсів громади для підвищення ефективності освітнього процесу.

ІV. Обгрунтування
Рішенням Бучанської міської ради «Про затвердження плану заходів щодо формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» від 17.11.2022 № 3207-35-VIІІ, з метою приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення здобуття початкової, базової середньої, профільної середньої освіти, створення належних умов функціонування галузі освіти та надання освітніх послуг на території Бучанської міської територіальної громади. Відповідно до чинного законодавства, до 01 вересня 2024 року, заклади загальної середньої освіти планується перевести в гімназії, з отриманням базової середньої освіти (зі структурними підрозділами «початкова школа»: 1–9 клас). На території Бучанської міської ради планується функціонування: 1 гімназії у сел. Бабинці,  1 гімназії у с. Блиставиця, 1 гімназії у с. Синяк.
Наразі розпочато вивчення громадської думки, роз’яснення чинного законодавства щодо перепрофілювання (зміни типу і назви) та перейменування закладів загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області, які функціонуватимуть з 01 вересня 2024 року.

V. Строк, місце, час та формат проведення громадського обговорення:
У зв’язку з дією воєнного стану введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», зустрічі відбудуться на території кожного населеного пункту:
• 29.04.2023 року, о 10.00 (початок реєстрації присутніх о 09.30) на базі Блиставицького Будинку культури, за адресою вул. Ярослава Мудрого, 1,с. Блиставиця, Бучанський район, Київська область.
Пропозиції (зауваження) приймаються відділом освіти Бучанської міської ради з 29 квітня 2023 року по 30 квітня 2024 року (включно).
Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмові чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені та адреси особи, яка їх подає. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
Пропозиції (зауваження), розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

VІ. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 
Відділ освіти Бучанської міської ради, який розташований за адресою: вул. Осторовського, 36-А, м. Буча, Бучанський район, Київська область, 08292.
E-mail: osvita@bucha-rada.gov.ua
Телефон: (04597) 49-705.
Свої пропозиції (зауваження) просимо надавати з 29.04.2023 року по 
 30.04.2024 року (включно) до 17.00.

VІІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення 
Цимбал Олег Іванович - начальник відділу освіти Бучанської міської ради.

VІІІ. Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.
Матеріали, отримані під час зустрічей, надіслані електронною поштою, надані до відділу освіти в інший спосіб із зазначенням особи та контактної інформації заявника, (які не суперечать чинному законодавству) узагальнюватимуться, у вигляді пропозицій (зауважень) будуть надані засновнику (Бучанській міській раді) та використовуватимуться для підготовки проекту рішення по кожному закладу загальної середньої освіти.
Узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення пропозицій (зауважень) здійснюється організатором протягом 15 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному веб сайті Бучанської міської ради та відділу освіти Бучанської міської ради у строки, передбачені чинним законодавством.
Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до громадського обговорення проєктів рішень щодо перепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади.
У громадському обговоренні з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, які досягли 18-річного віку та місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські обговорення.
Бажаючим взяти участь у громадських слуханнях, згідно графіку, для реєстрації при собі мати паспорт або документ, який посвідчує особу, та засоби індивідуального захисту

24 квітня о 09:37 | Осадча В. О. | no comments

3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня.

Український центр оцінювання якості освіти забезпечить її в безпаперовій формі. Аби створити персональні кабінети, вступникам потрібно буде скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на вебсайті https://testportal.gov.ua/ . Ця функція активується одночасно з початком реєстрації.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати в ньому такі дії:

унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
формувати Сертифікат НМТ 2023 року.
Копії яких документів знадобляться для реєстрації? Ось перелік:

паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;
документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.
За потреби додати копії:

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);
нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);
документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;
документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.
Важливо! Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Також під час реєстрації вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку. А ще населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ – цю інформацію буде використано для розподілу учасників за тимчасовими екзаменаційними центрами.

Зважте на те, що навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ, – українська мова та математика, – будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації, тож вступникові потрібно буде вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна, адже НМТ буде цілісним (складатиметься з двох блоків, до яких входитиме три предмети), відтак реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів неможлива.

Після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити зміни до інформації про:

назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;
населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;
потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.
Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат. Його вступник матиме змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

28 березня о 16:07 | Осадча В. О. | no comments

На виконання наказу протокольного доручення засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області від 20.02.2023 № 18 та з метою максимального убезпечення всіх учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:
1.1. Здійснювати з 22 по 24 лютого 2023 року освітній процес у 1 – 11 класах та шкільних гуртках закладу загальної середньої освіти, за дистанційною формою навчання;
1.2. забезпечити виконання освітніх програм у 1 – 11 класах та шкільних гуртках закладу загальної середньої освіти, шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, не допускати перенавантаження дітей під час навчання у онлайн-режимі;

21 лютого о 15:51 | Осадча В. О. | no comments
Wall
Only authorized users can leave comments.